Chính sách bảo hành DAIKIN

1. Phạm Vi Bảo Hành DAIKIN  Áp dụng cho: 1.1 Toàn bộ sản phẩm máy điều hoà và máy lọc không khí Daikin (sau đây gọi tắt là “Sản phẩm”) do Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) (sau đây gọi tắt là “Daikin”) sản xuất, nhập khẩu và phân phối trực tiếp hoặc…