Hiển thị tất cả 13 kết quả

Phụ kiện điều hoà trung tâm vrv Daikin gồm những gì?

Xem thêm video Phụ kiện VRV Daikin:

HRT xin giới thiệu một số phụ kiện cơ bản (tiêu chuẩn/ lựa chọn) đi kèm cùng các thiết bị chính trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm vrv cụ thể như sau:

1.Thiết bị điều khiển, Điều khiển cục bộ từ xa:

BRC2E61  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC1E63  Trung Quốc/ Thái Lan
BRC1F61-9  Trung Quốc/ Thái Lan
BRC7M675  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC4C65  Nhật Bản/ Nhật Bản
BRC7CB59  Nhật Bản/ Nhật Bản
BRC7EA63W9  Nhật Bản/ Nhật Bản
BRC4M63  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC4C62-9  Nhật Bản/ Nhật Bản
BRC7M65  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC7M530W  Thái Lan/Thái Lan
BRC7M634F  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC301B61  Nhật Bản/ Nhật Bản

2.Thiết bị điều khiển, Điều khiển trung tâm:

Bộ khuếch đại tín hiệu
Model: DTA109A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ điều khiển trung tâm từ xa
Model: DCS302CA61
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ điều khiển trung tâm từ xa cho nhà riêng
Model: DCS303A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ quản lý trung tâm thông minh
màn hình cảm ứng (iTM)
Model: DCM601A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ kết nối mở rộng iTM (iTM plus adaptors)
Model: DCM601A52
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ hợp nhất iTM
Model: DCM601A53
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Phần mềm phân bổ điện năng tiêu thụ cho iTM
Model: DCM002A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Phần mềm điều tiết năng lượng iTM
Model: DCM008A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
BACnet gateway
Model: DMS502B51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
LonWorks gateway
Model: DMS504B51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ kết nối mở rộng cho BACnet / LonWorks
Model: DAM411B51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Phần mềm phân bổ điện năng tiêu thụ cho BACnet / LonWorks
Model: DAM412B51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ điều khiển trung tâm thông minh màn hình cảm ứng – iTC
Model: DCS601C51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ kết nối mở rộng cho iTC
Model: DCS601A52
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Phần mềm phân bổ điện năng tiêu thụ cho iTC
Model: DCS002C51
 Nhật Bản/ Nhật Bản

3.Phụ kiện: Mạt nạ dàn lạnh,

Cho cassette một hướng thổi
Model: BYEP40AW1
 Trung Quốc/ Nhật Bản
Cho cassette một hướng thổi
Model: BYEP63AW1
 Trung Quốc/ Nhật Bản
Cho cassette hai hướng thổi
Model: BYBCQ40CF
 Thái Lan/Thái Lan
Cho cassette hai hướng thổi
Model: BYBCQ63CF
 Thái Lan/Thái Lan
Cho cassette hai hướng thổi
Model: BYBCQ125GCF
 Thái Lan/Thái Lan
Cho cassette 4 hướng thổi
Model: BYFQ60CAW
 CH Séc/ Nhật Bản
Cho cassette đa hướng thổi
Model: BYCQ125EAF
 Thái Lan/ Thái Lan
Cho cassette đa hướng thổi có cảm biến
Model: BYCQ125B-W1
 Thái Lan/ Nhật Bản

4.Bộ chia Gas:

Bộ nối dàn nóng
BHFP22P100-8  Việt Nam/Việt Nam
BHFP22P151-8  Việt Nam/Việt Nam
Bộ chia gas, giảm cấp
KHRP26A22T8  Việt Nam/Việt Nam
KHRP26A33T8  Việt Nam/Việt Nam
KHRP26A72T8  Việt Nam/Việt Nam
KHRP26A73T8  Việt Nam/Việt Nam
KHRP26M73TP8  Việt Nam/Việt Nam