Chiller giải nhiệt gió là gì? Chiller giải nhiệt gió là một loại máy được sử dụng để sản xuất ra nguồn nước lạnh để làm lạnh các thực phẩm, đồ vật hay sản sinh ra nguồn nước lạnh cho điều hòa trung tâm,… Nước sẽ được làm lạnh thông qua bình bốc hơi (thường sẽ là vào 12 độ và ra 7 độ).

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.