Các Phần Mềm Thiết Kế HVAC Thường Dùng

Các Phần mềm HVAC - HRT

Các phần mềm thiết kế HVAC (Hệ thống điều hòa không khí, thông gió và làm lạnh) thường được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng và kiến trúc để thiết kế, mô phỏng và quản lý hệ thống HVAC trong các tòa nhà và công trình. Dưới đây là một số phần mềm…