Hộp Box ống gió (hộp góp gió)

Hộp cửa gió

Trong kho