Chữ Y 45 Ống gió quần tròn

Chữ Y 45 (Ống gió quần tròn)

Trong kho