Giá Máy Lạnh Công Nghiệp Daikin – Cassette inverter

Giá Máy Lạnh Công Nghiệp Daikin - Cassette inverter

Mục Lục

Giá Máy Lạnh Công Nghiệp Daikin Cassette – Loại INVERTER Tiết Kiệm Điện

Máy lạnh công nghiệp Daikin loại Inverter không chỉ mang lại hiệu suất làm lạnh tối ưu mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, là sự lựa chọn thông minh cho các không gian công nghiệp. Dưới đây là danh sách chi tiết về các sản phẩm máy lạnh công nghiệp Daikin, bao gồm thông số kỹ thuật và giá bán (+VAT) đối với thị trường Việt Nam.

Giá Máy Lạnh Công Nghiệp Daikin - Cassette inverter
Giá Máy Lạnh Công Nghiệp Daikin – Cassette inverter

Danh sách sản phẩm: Máy Lạnh Công Nghiệp Daikin Cassette – Loại INVERTER Tiết Kiệm Điện

Dưới đây là danh sách đầy đủ các sản phẩm máy lạnh công nghiệp Daikin loại Inverter, bao gồm thông số kỹ thuật và giá bán (+VAT) cho thị trường Việt Nam:

Loại Âm trần thổi đa hướng nhỏ gọn – Inverter – Điều khiển dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FFFC35AVM/RZFC35EVM+BRC2E61+BYFQ60CAW

  • Công suất: 3.5 KW
  • Công suất: 11,900 BTU/h
  • Giá Bán: 22,780,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FFFC50AVM/RZFC50DVM+BRC2E61+BYFQ60CAW

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán: 28,358,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FFFC60AVM/RZFC60DVM+BRC2E61+BYFQ60CAW

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán: 34,160,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FFFC71AVM/RZFC71DVM+BRC2E61+BYFQ60CAW

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán: 36,833,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Loại Âm trần thổi đa hướng nhỏ gọn – Inverter – Điều khiển không dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FFFC35AVM/RZFC35EVM+BRC7M531W86+BYFQ60CAW

  • Công suất: 3.5 KW
  • Công suất: 11,900 BTU/h
  • Giá Bán: 24,218,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FFFC50AVM/RZFC50DVM+BRC7M531W86+BYFQ60CAW

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán: 29,796,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FFFC60AVM/RZFC60DVM+BRC7M531W86+BYFQ60CAW

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán: 35,597,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FFFC71AVM/RZFC71DVM+BRC7M531W86+BYFQ60CAW

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán: 38,271,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Loại Âm trần thổi đa hướng – Inverter – Điều khiển dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FCFC40DVM/RZFC40DVM+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 4.0 KW
  • Công suất: 13,600 BTU/h
  • Giá Bán: 22,780,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FCFC50DVM/RZFC50DVM+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán: 28,358,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 1. FCFC60DVM/RZFC60DVM+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán: 34,160,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FCFC71DVM/RZFC71DVM+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán: 36,833,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FCFC71DVM/RZFC71DY1+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán: 36,833,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FCFC85DVM/RZFC85DVM+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán: 38,186,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 5. FCFC85DVM/RZFC85DY1+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán: 38,186,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 6. FCFC100DVM/RZFC100DVM+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán: 43,581,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 7. FCFC100DVM/RZFC100DY1+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán: 43,581,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 8. FCFC125DVM/RZFC125DY1+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán: 47,792,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 9. FCFC140DVM/RZFC140DY1+BRC2E61+BYCQ125EAF

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán: 52,185,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Loại Âm trần thổi đa hướng – Inverter – Điều khiển không dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FCFC40DVM/RZFC40DVM+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 4.0 KW
  • Công suất: 13,600 BTU/h
  • Giá Bán: 24,218,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FCFC50DVM/RZFC50DVM+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán: 29,796,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FCFC60DVM/RZFC60DVM+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán: 35,597,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FCFC71DVM/RZFC71DVM+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán: 38,271,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 5. FCFC71DVM/RZFC71DY1+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán: 38,271,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 1. FCFC85DVM/RZFC85DVM+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán: 39,623,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FCFC85DVM/RZFC85DY1+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán: 39,623,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FCFC100DVM/RZFC100DVM+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán: 45,019,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FCFC100DVM/RZFC100DY1+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán: 45,019,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 5. FCFC125DVM/RZFC125DY1+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán: 49,230,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 6. FCFC140DVM/RZFC140DY1+BRC7F635F9+BYCQ125EAF

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán: 53,623,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Loại Âm trần thổi đa hướng – Inverter – Điều khiển không dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán: 32,552,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FCF60CVM/RZF60CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán: 40,233,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FCF71CVM/RZF71CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán: 41,872,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FCF71CVM/RZF71CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán: 43,938,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 5. FCF100CVM/RZF100CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán: 49,511,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 6. FCF100CVM/RZF100CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán: 52,157,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 7. FCF125CVM/RZF125CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán: 53,856,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 8. FCF125CVM/RZF125CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán: 55,809,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 9. FCF140CVM/RZF140CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán: 57,546,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 10. FCF140CVM/RZF140CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán: 60,693,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

(Tất cả các thông tin về công suất, giá bán, và nước sản xuất/nhập khẩu có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng kiểm tra trực tiếp trên trang web chính thức của Daikin hoặc liên hệ với đại lý để có thông tin chính xác và cập nhật nhất.)

HRT Cam Kết:

✔ Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đầy đủ CO, CQ

✔ Đảm bảo về chất lượng hàng hoá chính hãng, nhập khẩu mới 100%

✔ Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề giỏi, thái độ nhiệt tình và chu đáo.

✔ Chăm sóc khách hàng chu đáo: Kiểm tra định kỳ hệ thống, bảo trì chuyên nghiệp

✔ Sẵn sàng xử lý sự cố: Xử lý lỗi lắp đặt trong vòng 24 giờ – Xử lý lỗi sản phẩm trong vòng 48h

✔ Cập nhật thông tin sản phẩm mới nhất, mô tả chi tiết các thông số và lợi ích từng sản phẩm

✔ Khảo sát và tư vấn miễn phí giải pháp về điều hòa không khí & thông gió

✔ Luôn cung cấp sản phẩm tốt, chính hãng, giá cả hợp lý và bảo hành dài hạn

✔ Vận chuyển và lắp đặt trong ngày (với khách hàng trong nội thành Hà Nội)

✔ Với khách hàng ngoại tỉnh cam kết giao hàng nhanh nhất có thể

HRT Rất hi vọng sẽ sớm được gặp gỡ hỗ trợ và phục vụ quý khách trong tương lai gần!


Video Ý Nghĩa Logo HRT

>>>> Xem thêm Ý Nghĩa Logo HRT

Công Ty Điều Hòa Thông Gió HRT (Heat Refrigeration Technology) – Nhà Thầu HVAC hàng đầu tại Hà Nội – Chuyên thiết kế thi công Điều Hòa Thông Gió (Điều Hòa Công Nghiệp, điều hòa trung tâm & Thông Gió Thu Hồi Nhiệt).

Xem thêm chi tiết Đăng Ký Kinh Doanh HRT TẠI ĐÂY

Tải và Xem Catalogue sản phẩm DAIKIN TẠI ĐÂY  

Địa chỉ: Số 18TT16, Đường foresa 8B, Khu Đô Thị Sinh Thái TASCO, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hotline0903.080.080Zalo: 0916.18.1080

Email  :   Sales@hrt.com.vn

Các Website HRT

 1. https://hrt.vn/
 2. http://hrt.com.vn/
 3. https://hvacvietnam.vn/
 4. https://thegioidieuhoa.vn/
 5. https://vinameed.com.vn/
 6. https://dieuhoatrungtam.vn/
 7. https://chothuemaycongnghiep.com/

HRT

        Trở về trang chủ 

One thought on “Giá Máy Lạnh Công Nghiệp Daikin – Cassette inverter

 1. Đoàn Hoàng - HRT says:

  Máy lạnh công nghiệp Daikin loại Inverter không chỉ mang lại hiệu suất làm lạnh tối ưu mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, là sự lựa chọn thông minh cho các không gian công nghiệp. Dưới đây là danh sách chi tiết về các sản phẩm máy lạnh công nghiệp Daikin, bao gồm thông số kỹ thuật và giá bán (+VAT) đối với thị trường Việt Nam.

Comments are closed.