Báo Giá Máy Lạnh Công Nghiệp DAIKIN Áp Trần

Báo Giá Máy Lạnh Công Nghiệp DAIKIN Áp Trần: Loại Áp Trần - Inverter - R32 - Một Chiều Lạnh

Máy lạnh công nghiệp đang trở thành lựa chọn phổ biến trong các không gian lớn với hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. DAIKIN, một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp điều hòa không khí, giới thiệu dòng sản phẩm Áp Trần - Inverter - R32 - Một Chiều Lạnh, mang lại sự thoải mái và hiệu quả cho mọi môi trường.

Báo Giá Máy Lạnh Công Nghiệp DAIKIN Áp Trần: Loại Áp Trần - Inverter - R32 - Một Chiều Lạnh

Danh Sách Máy Lạnh DAIKIN Áp Trần - Inverter - R32 - Một Chiều Lạnh:

Dưới đây là danh sách đầy đủ sản phẩm máy lạnh công nghiệp DAIKIN Áp Trần - Loại Áp Trần - Inverter - R32 - Một Chiều Lạnh:

Loại Áp Trần - Inverter - Điều Khiển Dây - R32 - Một Chiều Lạnh:

 1. FHFC40DV1/RZFC40DVM+BRC2E61

  • Công suất: 4.0 KW
  • Công suất: 13,600 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 18,963,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FHFC50DV1/RZFC50DVM+BRC2E61

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 23,932,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FHFC60DV1/RZFC60DVM+BRC2E61

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 28,993,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FHFC71DV1/RZFC71DVM+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 32,852,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 5. FHFC71DV1/RZFC71DY1+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 32,852,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 6. FHFC85DV1/RZFC85DVM+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 33,020,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 7. FHFC85DV1/RZFC85DY1+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 33,020,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 8. FHFC100DV1/RZFC100DVM+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 37,706,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 9. FHFC100DV1/RZFC100DY1+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 37,706,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 10. FHFC125DV1/RZFC125DY1+BRC2E61

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 41,400,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 11. FHFC140DV1/RZFC140DY1+BRC2E61

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 45,019,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 12. FHA50BVMV/RZF50CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 29,610,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

...

Loại Áp Trần - Inverter - Điều Khiển Không Dây - R32 - Một Chiều Lạnh:

 1. FHFC40DV1/RZFC40DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 4.0 KW
  • Công suất: 13,600 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 22,195,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FHFC50DV1/RZFC50DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 27,164,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 1. FHFC60DV1/RZFC60DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 32,226,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FHFC71DV1/RZFC71DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 36,084,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FHFC71DV1/RZFC71DY1+BRC7EA66-9

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 36,084,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FHFC85DV1/RZFC85DVM+BRC7EA66-9

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 36,252,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 5. FHFC85DV1/RZFC85DY1+BRC7EA66-9

  • Công suất: 8.5 KW
  • Công suất: 29,000 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 36,252,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 6. FHFC100DV1/RZFC100DVM+BRC7GA56

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 39,143,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 7. FHFC100DV1/RZFC100DY1+BRC7GA56

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 39,143,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 8. FHFC125DV1/RZFC125DY1+BRC7GA56

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 42,838,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 9. FHFC140DV1/RZFC140DY1+BRC7GA56

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 46,457,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 10. FHA50BVMV/RZF50CV2V+BRC7M56

  • Công suất: 5.0 KW
  • Công suất: 17,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 30,551,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 11. FHA60BVMV/RZF60CV2V+BRC7M56

  • Công suất: 6.0 KW
  • Công suất: 20,500 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 37,912,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 12. FHA71BVMV/RZF71CV2V+BRC7M56

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 39,214,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 13. FHA71BVMV/RZF71CYM+BRC7M56

  • Công suất: 7.1 KW
  • Công suất: 24,200 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 41,281,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 14. FHA100BVMV/RZF100CVM+BRC7M56

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 46,210,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 15. FHA100BVMV/RZF100CYM+BRC7M56

  • Công suất: 10.0 KW
  • Công suất: 34,100 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 48,858,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 16. FHA125BVMA/RZF125CVM+BRC7M56

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 50,454,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 17. FHA125BVMA/RZF125CYM+BRC7M56

  • Công suất: 12.5 KW
  • Công suất: 42,700 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 53,348,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 18. FHA140BVMA/RZF140CVM+BRC7M56

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 54,679,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 19. FHA140BVMA/RZF140CYM+BRC7M56

  • Công suất: 14.0 KW
  • Công suất: 47,800 BTU/h
  • Giá Bán +VAT: 57,827,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Lưu ý: Thông số và giá có thể thay đổi theo thời gian và vị trí mua hàng. Đề nghị liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc nhà cung cấp để biết thông tin chính xác và cập nhật nhất.

HRT Cam Kết: Máy Lạnh Công Nghiệp DAIKIN Áp Trần

✔ Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đầy đủ CO, CQ

✔ Đảm bảo về chất lượng hàng hoá chính hãng, nhập khẩu mới 100%

✔ Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề giỏi, thái độ nhiệt tình và chu đáo.

✔ Chăm sóc khách hàng chu đáo: Kiểm tra định kỳ hệ thống, bảo trì chuyên nghiệp

✔ Sẵn sàng xử lý sự cố: Xử lý lỗi lắp đặt trong vòng 24 giờ - Xử lý lỗi sản phẩm trong vòng 48h

✔ Cập nhật thông tin sản phẩm mới nhất, mô tả chi tiết các thông số và lợi ích từng sản phẩm

✔ Khảo sát và tư vấn miễn phí giải pháp về điều hòa không khí & thông gió

✔ Luôn cung cấp sản phẩm tốt, chính hãng, giá cả hợp lý và bảo hành dài hạn

✔ Vận chuyển và lắp đặt trong ngày (với khách hàng trong nội thành Hà Nội)

✔ Với khách hàng ngoại tỉnh cam kết giao hàng nhanh nhất có thể

HRT Rất hi vọng sẽ sớm được gặp gỡ hỗ trợ và phục vụ quý khách trong tương lai gần!


Video Ý Nghĩa Logo HRT

>>>> Xem thêm Ý Nghĩa Logo HRT

Công Ty Điều Hòa Thông Gió HRT (Heat Refrigeration Technology) – Nhà Thầu HVAC hàng đầu tại Hà Nội – Chuyên thiết kế thi công Điều Hòa Thông Gió (Điều Hòa Công Nghiệp, điều hòa trung tâm & Thông Gió Thu Hồi Nhiệt).

Xem thêm chi tiết Đăng Ký Kinh Doanh HRT TẠI ĐÂY

Tải và Xem Catalogue sản phẩm DAIKIN TẠI ĐÂY  

Địa chỉ: Số 18TT16, Đường foresa 8B, Khu Đô Thị Sinh Thái TASCO, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hotline0903.080.080Zalo: 0916.18.1080

Email  :   Sales@hrt.com.vn

Các Website HRT

 1. https://hrt.vn/
 2. http://hrt.com.vn/
 3. https://hvacvietnam.vn/
 4. https://thegioidieuhoa.vn/
 5. https://vinameed.com.vn/
 6. https://dieuhoatrungtam.vn/
 7. https://chothuemaycongnghiep.com/

HRT

        Trở về trang chủ 
 

Khách hàng đánh giá

5
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn