Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió

Mục Lục

Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió – Loại giấu trần Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh

Nhu cầu sử dụng điều hòa công nghiệp ngày càng tăng cao trong các ngành công nghiệp và thương mại. DAIKIN, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này, mang đến một loạt sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bảng giá điều hòa công nghiệp DAIKIN nối ống gió dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về các sản phẩm phù hợp với dự án của bạn.

Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió
Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió

Loại Inverter – Loại Nối ống gió nhỏ gọn – R32 – Một chiều lạnh

 1. FDF50BV1/RZF50CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 28,588,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FDF60BV1/RZF60CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,729,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FDF50BV1/RZF50CV2V+BRC4C64-9

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 29,530,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FDF60BV1/RZF60CV2V+BRC4C64-9

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,671,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh – Điều khiển dây

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC2E61

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 19,096,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC2E61

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 24,101,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC2E61

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 29,059,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 34,616,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 1. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 34,616,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,776,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,776,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,066,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,066,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC2E61

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 44,607,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC2E61

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 48,601,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh – Điều khiển không dây

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC4C66

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 20,534,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC4C66

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 25,537,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC4C66

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,497,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC4C66

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,045,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 11. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC4C66

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,039,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – Điều khiển dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FBA50BVMA9/RZF50CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,163,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBA60BVMA9/RZF60CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,604,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBA71BVMA9/RZF71CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 39,009,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBA71BVMA9/RZF71CYM+BRC1E63

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,074,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBA100BVMA9/RZF100CVM+BRC1E63

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,489,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBA100BVMA9/RZF100CYM+BRC1E63

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 49,137,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBA125BVMA9/RZF125CVM+BRC1E63

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,637,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBA125BVMA9/RZF125CYM+BRC1E63

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 53,533,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBA140BVMA9/RZF140CVM+BRC1E63

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 55,154,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBA140BVMA9/RZF140CYM+BRC1E63

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 58,302,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – Điều khiển không dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC4C66

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 20,534,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC4C66

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 25,537,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC4C66

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,497,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC4C66

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,045,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 11. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC4C66

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,039,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Với sự đa dạng về công suất và tính năng, sản phẩm điều hòa công nghiệp DAIKIN nối ống gió sẽ đáp ứng nhu cầu làm lạnh của bạn cho nhiều dự án khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với bạn.

HRT Cam Kết: Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió

✔ Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đầy đủ CO, CQ

✔ Đảm bảo về chất lượng hàng hoá chính hãng, nhập khẩu mới 100%

✔ Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề giỏi, thái độ nhiệt tình và chu đáo.

✔ Chăm sóc khách hàng chu đáo: Kiểm tra định kỳ hệ thống, bảo trì chuyên nghiệp

✔ Sẵn sàng xử lý sự cố: Xử lý lỗi lắp đặt trong vòng 24 giờ – Xử lý lỗi sản phẩm trong vòng 48h

✔ Cập nhật thông tin sản phẩm mới nhất, mô tả chi tiết các thông số và lợi ích từng sản phẩm

✔ Khảo sát và tư vấn miễn phí giải pháp về điều hòa không khí & thông gió

✔ Luôn cung cấp sản phẩm tốt, chính hãng, giá cả hợp lý và bảo hành dài hạn

✔ Vận chuyển và lắp đặt trong ngày (với khách hàng trong nội thành Hà Nội)

✔ Với khách hàng ngoại tỉnh cam kết giao hàng nhanh nhất có thể

HRT Rất hi vọng sẽ sớm được gặp gỡ hỗ trợ và phục vụ quý khách trong tương lai gần!


Video Ý Nghĩa Logo HRT

>>>> Xem thêm Ý Nghĩa Logo HRT

Công Ty Điều Hòa Thông Gió HRT (Heat Refrigeration Technology) – Nhà Thầu HVAC hàng đầu tại Hà Nội – Chuyên thiết kế thi công Điều Hòa Thông Gió (Điều Hòa Công Nghiệp, điều hòa trung tâm & Thông Gió Thu Hồi Nhiệt).

Xem thêm chi tiết Đăng Ký Kinh Doanh HRT TẠI ĐÂY

Tải và Xem Catalogue sản phẩm DAIKIN TẠI ĐÂY  

Địa chỉ: Số 18TT16, Đường foresa 8B, Khu Đô Thị Sinh Thái TASCO, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hotline0903.080.080Zalo: 0916.18.1080

Email  :   Sales@hrt.com.vn

Các Website HRT

 1. https://hrt.vn/
 2. http://hrt.com.vn/
 3. https://hvacvietnam.vn/
 4. https://thegioidieuhoa.vn/
 5. https://vinameed.com.vn/
 6. https://dieuhoatrungtam.vn/
 7. https://chothuemaycongnghiep.com/

HRT

        Trở về trang chủ