Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt HRV Daikin (VAM1500GJVE) lưu lượng 1.500m3/h